แบบสำรวจความคิกเห็น
 
หัวข้อเรื่อง :  แบบสำรวจความเพิ่งพอใจในการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดอยฮาง
 
51.43 % 484ความคิดเห็น
13.18 % 124ความคิดเห็น
6.59 % 62ความคิดเห็น
28.8 % 271ความคิดเห็น
  จากจำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด = 941 ความคิดเห็น
   ดีมาก   ดี   พอใช้   ควรปรับปรุง

1. แบบสำรวจความเพิ่งพอใจในการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดอยฮาง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง