แบบสำรวจความคิกเห็น
 
หัวข้อเรื่อง :  แบบสำรวจความเพิ่งพอใจในการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดอยฮาง
 
80.08 % 2412ความคิดเห็น
7.3 % 220ความคิดเห็น
3.55 % 107ความคิดเห็น
9.06 % 273ความคิดเห็น
  จากจำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด = 3012 ความคิดเห็น
   ดีมาก   ดี   พอใช้   ควรปรับปรุง

1. แบบสำรวจความเพิ่งพอใจในการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดอยฮาง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง