แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 
หัวข้อเรื่อง :  แบบสำรวจความเพิ่งพอใจในการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดอยฮาง
 
34.67 % 234ความคิดเห็น
32.44 % 219ความคิดเห็น
32.89 % 222ความคิดเห็น
0 % 0ความคิดเห็น
  จากจำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด = 675 ความคิดเห็น
   ดีมาก   ดี   พอใช้   ควรปรับปรุง

1. แบบสำรวจความเพิ่งพอใจในการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลดอยฮาง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง