แบบสำรวจความคิกเห็น
 
หัวข้อเรื่อง :  แบบสำรวจการให้บริการงานด้านการคลัง
 
80.67 % 288ความคิดเห็น
9.52 % 34ความคิดเห็น
6.16 % 22ความคิดเห็น
3.64 % 13ความคิดเห็น
  จากจำนวนผู้ร่วมโหวตทั้งหมด = 357 ความคิดเห็น
   ดีมาก   ดี   พอใช้   ควรปรับปรุง

1. แบบสำรวจการให้บริการงานด้านการคลัง
   ดีมาก
   ดี
   พอใช้
   ควรปรับปรุง