บุคลากร | คณะผู้บริหาร

 • img

  นายเอื้ออังกูร เทพสมรส

  ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 091-8545940 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายสัญญา ปัญญาบุญ

  ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง คนที่ ๑

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0801227929 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายโพธง ทิศอุ่น

  ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง คนที่ ๒

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 096-6569998 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายสามารถ บุญยอด

  ตำแหน่ง : เลขานายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0863199566 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายเอนก วุฒินันชัย

  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 084-8072839 | Email : ไม่ระบุ