ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดประเภทของการตวจสอบภายใน [เมื่อ : 03/10/2565] แสดง
มาตรฐานการควบคุมภายใน [เมื่อ : 03/10/2565] แสดง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [เมื่อ : 30/09/2565] แสดง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [เมื่อ : 26/09/2565] แสดง
ประกาศเทศบาลเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [เมื่อ : 20/09/2565] แสดง
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมัครใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูล์ [เมื่อ : 19/09/2565] แสดง
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [เมื่อ : 09/09/2565] แสดง

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[เมื่อ : 20/09/2565] แสดง
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[เมื่อ : 29/08/2565] แสดง
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[เมื่อ : 29/08/2565] แสดง
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ถนนสายหลัก บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[เมื่อ : 07/07/2565] แสดง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[เมื่อ : 07/07/2565] แสดง

  สถานที่สำคัญ

  กิจกรรม

  สินค้าชุมชน

  กระทู้ขุนไพร

   3/10/2565 queenclub88…  
 เมื่อ : 03/10/2565 โดย : queenclub88 litank
   จีคลับ สล็อต…  
 เมื่อ : 02/10/2565 โดย : queenclub88 litank
   จีคลับ สล็อต…  
 เมื่อ : 01/10/2565 โดย : queenclub88 litank
   จีคลับ สล็อต…  
 เมื่อ : 30/09/2565 โดย : queenclub88 litank
   queenclub88 จีคลับ…  
 เมื่อ : 29/09/2565 โดย : queenclub88 litank
   สุดยอดนายก  
 เมื่อ : 19/11/2564 โดย : คนดอยฮาง
   ขอบคุณเทศบาลตำบลดอยฮาง  
 เมื่อ : 04/08/2564 โดย : อาข่าบนดอย
   ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 เมื่อ : 09/10/2563 โดย : กองกำลังพล มณฑลทหารบ