ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [เมื่อ : 23/03/2566] แสดง
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ตามมาตรา 72 [เมื่อ : 21/03/2566] แสดง
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ปีการศึกษา 2566 [เมื่อ : 16/03/2566] แสดง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [เมื่อ : 15/03/2566] แสดง
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [เมื่อ : 10/03/2566] แสดง
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [เมื่อ : 08/03/2566] แสดง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกอบต.รองนายกอบต. ประธานสภาอบต.รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. ฯ [เมื่อ : 24/02/2566] แสดง

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 36 ตัว บ้านดอยฮางใน บ้านฮ่องอ้อ บ้านดอยฮาง และบ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 1 - 4 เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[เมื่อ : 29/03/2566] แสดง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยฮาง เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[เมื่อ : 09/03/2566] แสดง
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 36 ตัว บ้านดอยฮางใน บ้านฮ่องอ้อ บ้านดอยฮาง และบ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 1 - 4 เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
[เมื่อ : 07/03/2566] แสดง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านดอยฮาง หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[เมื่อ : 01/03/2566] แสดง
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยฮาง เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[เมื่อ : 24/02/2566] แสดง

  สถานที่สำคัญ

  กิจกรรม

  สินค้าชุมชน

  กระทู้ขุนไพร

   Mr.9057186  
 เมื่อ : 29/03/2566 โดย : 1
   '"()&%  
 เมื่อ : 29/03/2566 โดย : 1
   Mr.'"()&%  
 เมื่อ : 29/03/2566 โดย : 1
   Mr.  
 เมื่อ : 29/03/2566 โดย : 1
   Mr.  
 เมื่อ : 29/03/2566 โดย : 19252600
   Mr.9959787  
 เมื่อ : 29/03/2566 โดย : 1
   Mr.  
 เมื่อ : 29/03/2566 โดย : 1
   Mr.  
 เมื่อ : 29/03/2566 โดย : '"()&%  
 เมื่อ : 29/03/2566 โดย : 1
   Mr.  
 เมื่อ : 29/03/2566 โดย : 1