ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [เมื่อ : 17/05/2567] แสดง
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยฮาง ว่าด้วย การบริหารและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ พ.ศ.......... [เมื่อ : 16/05/2567] แสดง
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [เมื่อ : 14/05/2567] แสดง
สภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 [เมื่อ : 25/04/2567] แสดง
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [เมื่อ : 11/04/2567] แสดง
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [เมื่อ : 25/03/2567] แสดง
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยฮาง สนับสนุนงบประมาณ "โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดบ้านโป่งน้ำร้อน ปี2567 [เมื่อ : 25/03/2567] แสดง

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 70-002 สายทาง ซอย 16 บ้านดอยฮางนอก และรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 70-003 สายทางบ้านดอยฮางนอก - บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 บ้านดอยฮางใน ตำบลด
[เมื่อ : 21/05/2567] แสดง
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 70-002 สายทาง ซอย 16 บ้านดอยฮางนอก และรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 70-003 สายทางบ้านดอยฮางนอก - บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 บ้านดอยฮางใน ตำบลดอยฮาง กว้าง 4
[เมื่อ : 14/05/2567] แสดง
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 70-002 สายทาง ซอย 16 บ้านดอยฮางนอก และรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 70-003 สายทางบ้านดอยฮางนอก - บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 บ้า
[เมื่อ : 30/04/2567] แสดง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[เมื่อ : 23/04/2567] แสดง
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก สายทางบ้านปางป่าอ้อ ตำบลแม่กรณ์ - หย่อมบ้านปางตะไคร้ - บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม
[เมื่อ : 23/04/2567] แสดง

  สถานที่สำคัญ

  กิจกรรม

  • ประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำกก เมื่อ : 10/04/2567
  • โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลดอยฮาง หลักสูตร การทำตุงล้านนาประเพณีปีใหม่เมือง เมื่อ : 09/04/2567
  • กิจกรรมตาม "โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอยฮาง หลักสูตร การทำยาดมสมุนไพรและยาหม่องน้ำโดยสมุนไพรในชุมชน เมื่อ : 29/03/2567
  • เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำ ณ บริเวณใต้สะพานบ้านฮ่องอ้อ เมื่อ : 18/03/2567
  • กิจกรรมตาม "โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2567 เมื่อ : 27/02/2567

  สินค้าชุมชน

  กระทู้ขุนไพร

   เว็บเฮียเก่ง999 หวยอันดับ…  
 เมื่อ : 23/05/2567 โดย : ลาเมโล่
   รวยทางลัดต้องเฮียเก่ง999  
 เมื่อ : 23/05/2567 โดย : จิน
   เฮียเก่ง999  
 เมื่อ : 23/05/2567 โดย : เปียโน
   เฮียเก่ง ดีอย่างไร  
 เมื่อ : 22/05/2567 โดย : จิน
   อยากรวยไม่ต้องรอ  
 เมื่อ : 22/05/2567 โดย : เปียโน
   เฮียเก่ง999 เลขลุ้นรวย  
 เมื่อ : 21/05/2567 โดย : จิน
   เล่นหวยที่เฮียเก่ง999 รับโชค2ต่อ…  
 เมื่อ : 21/05/2567 โดย : ลาเมโล่