บุคลากร | กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอยฮาง

 • img

  นายวังพรรณ ปัญญา

  ตำแหน่ง : กำนันตำบลดอยฮาง

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0861817079 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายสมบูรณ์ อวดคร่อง

  ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านฮ่องอ้อ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0835718059 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายอนุพงษ์ สมสวัสดิ์

  ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านโป่งนาคำ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0835803214 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายสุพล นาวา

  ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านยางคำนุ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0644248637 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายชัยกร กุ่ยแก้ว

  ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่่ ๖ บ้านผาเสริฐ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายธนพน รักชาติ

  ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านโป่งน้ำร้อน

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0892076331 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายสุรชัย โชคคูณเกษม

  ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านห้วยปูพัฒนา

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0955865726 | Email : ไม่ระบุ