ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านดอยฮางใน (ห้วยกีด) หมู่ที่ 1 ( 24/11/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านดอยฮางใน (ห้วยกีด) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 24/11/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) ( 07/10/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 05/10/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV System) จำนวน 36 ตัวบ้านดอยฮางใน บ้านฮ่องอ้อ บ้านดอยฮาง และบ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 1 - 4 เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 05/10/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยฮาง เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 05/10/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 20/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 29/08/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 29/08/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ถนนสายหลัก บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 07/07/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 07/07/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565) ( 06/07/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 06/07/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมไหล่ทาง คสล. บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง ( 16/06/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมไหล่ทาง คสล. บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 16/06/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด จำนวน 3 จุด บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง ( 16/06/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) ( 12/04/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนสายหลักตำบลดอยฮาง โดยวิธีคัดเลือก ( 17/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ( 14/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก โดยวิธีคัดเลือก ( 09/12/2564 )
อ่านทั้งหมด