ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 70-002 สายทาง ซอย 16 บ้านดอยฮางนอก และรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 70-003 สายทางบ้านดอยฮางนอก - บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 บ้านดอยฮางใน ตำบลดอยฮาง กว้าง 4 ( 14/05/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 70-002 สายทาง ซอย 16 บ้านดอยฮางนอก และรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 70-003 สายทางบ้านดอยฮางนอก - บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 บ้า ( 30/04/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( 23/04/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก สายทางบ้านปางป่าอ้อ ตำบลแม่กรณ์ - หย่อมบ้านปางตะไคร้ - บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม ( 23/04/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 70-002 สายทาง ซอย 16 บ้านดอยฮางนอก และรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 70-003 สายทางบ้านดอยฮางนอก - บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 บ้านดอยฮางใน ตำบลดอยฮาง กว้าง 4 ( 23/04/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2567) ( 09/04/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 70-002 สายทาง ซอย 16 บ้านดอยฮางนอก และรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 70-003 สายทางบ้านดอยฮางนอก - บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 บ้านดอยฮางใน ตำบลดอยฮาง กว้ ( 26/03/2567 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566) ( 18/01/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสามแยกทางเข้าบ้านดอยฮางใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 18/01/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสามแยกทางเข้าบ้านดอยฮางใน ( 11/01/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสามแยกทางเข้าบ้านดอยฮางใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 11/01/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2566) ( 10/01/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก สายทางบ้านผาเสริฐ - บ้านห้วยแก้ว (หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก) รหัสสายทาง ชร.ถ 70-016 บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ( 08/12/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก สายทางบ้านผาเสริฐ - บ้านห้วยแก้ว (หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก) รหัสสายทาง ชร.ถ 70-016 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 23/11/2566 )
อ่านทั้งหมด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( 25/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 20/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2566) ( 19/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2566) ( 11/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก สายทางบ้านผาเสริฐ-บ้านห้วยแก้ว (หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก) รหัสสายทาง ชร.ถ 70-016 บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 28/08/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก สายทางบ้านผาเสริฐ - บ้านห้วยแก้ว (หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก) รหัสสายทาง ชร.ถ 70-016 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 28/08/2566 )
อ่านทั้งหมด