ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก สายทางบ้านผาเสริฐ - บ้านห้วยแก้ว (หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก) รหัสสายทาง ชร.ถ 70-016 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 23/11/2566 )
อ่านทั้งหมด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( 25/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 20/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2566) ( 19/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2566) ( 11/10/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก สายทางบ้านผาเสริฐ-บ้านห้วยแก้ว (หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก) รหัสสายทาง ชร.ถ 70-016 บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 28/08/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก สายทางบ้านผาเสริฐ - บ้านห้วยแก้ว (หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก) รหัสสายทาง ชร.ถ 70-016 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 28/08/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าหนองเงิน บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 24/07/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 18/07/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง ( 12/07/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าหนองเงิน บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง ( 12/07/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566) ( 04/07/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566) ( 11/04/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 36 ตัว บ้านดอยฮางใน บ้านฮ่องอ้อ บ้านดอยฮาง และบ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 1 - 4 เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 29/03/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยฮาง เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 09/03/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 36 ตัว บ้านดอยฮางใน บ้านฮ่องอ้อ บ้านดอยฮาง และบ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 1 - 4 เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ( 07/03/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านดอยฮาง หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 01/03/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยฮาง เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 24/02/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 36 ตัว บ้านดอยฮางใน บ้านฮ่องอ้อ บ้านดอยฮาง และบ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 1 - 4 เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ( 23/02/2566 )
อ่านทั้งหมด
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 36 ตัว บ้านดอยฮางใน บ้านฮ่องอ้อ บ้านดอยฮาง และบ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 1 - 4 เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 23/02/2566 )
อ่านทั้งหมด