หนังสือราชการ

 แบบก่อสร้างอาคาร ( 15/12/2566 เวลา : 11:23:57 น. )
 รายงานผลสำรวจน้ำเสียในพื้นที่ประจำปี2564 ( 24/06/2565 เวลา : 13:39:57 น. )
 ประกาศรับสมัคร อถล. ประจำปี 2565 ( 19/05/2565 เวลา : 11:15:58 น. )
 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยฮาง ( 17/11/2564 เวลา : 09:34:06 น. )
 ระเบียบการลาของพนักงานราชการ ครูข้าราชการ ( 08/11/2564 เวลา : 09:03:20 น. )
 ระเบียบเครื่องแต่งกาย ( 08/11/2564 เวลา : 09:02:29 น. )
 แผนดำเนินงานประจำปี2565 ( 27/09/2564 เวลา : 11:25:01 น. )
 ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2563 ( 21/07/2564 เวลา : 09:31:35 น. )
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566 ( 15/07/2564 เวลา : 15:35:32 น. )
 การติดตามประเมินผลความพึ่งพอใจประชาชน2563 ( 14/07/2564 เวลา : 16:47:01 น. )
 การติดตามประเมินผลความพึ่งพอใจประชาชน2563 ( 14/07/2564 เวลา : 16:46:14 น. )
 ประกาศสภา ( 18/06/2564 เวลา : 13:40:40 น. )
 บันทึกประชุม 1 สภาสมัย ที่ 4 ( 18/06/2564 เวลา : 13:40:24 น. )
 บันทึกประชุม 1 สภาสมัย ที่ 3.2 ( 18/06/2564 เวลา : 13:40:14 น. )
 บันทึกประชุม 1 สภาสมัย ที่ 3.1 ( 18/06/2564 เวลา : 13:39:55 น. )
 บันทึกประชุม 1 สภาสมัย ที่ 1 ( 18/06/2564 เวลา : 13:39:36 น. )
 ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ( 01/02/2564 เวลา : 10:47:22 น. )
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ( 09/12/2563 เวลา : 13:52:46 น. )
 แผนการจัดเก็บภาษี ( 18/09/2563 เวลา : 14:29:33 น. )
 แผนดำเนินการจัดซื้อ2563 ( 18/09/2563 เวลา : 14:14:06 น. )