ข่าวประชาสัมพันธ์

ซ่อมแซมถนนสายหลักในตำบลดอยฮาง ( 30/11/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ( 30/11/2565 )
อ่านทั้งหมด
ฝึกอบรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน ( 25/11/2565 )
อ่านทั้งหมด
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ( 10/11/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 04/11/2565 )
อ่านทั้งหมด
เทศบาลตำบลดอยฮางขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ( 27/10/2565 )
อ่านทั้งหมด
เทศบาลตำบลดอยฮาง ขอเชิญชวนใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดู ( 17/10/2565 )
อ่านทั้งหมด
แจ้งเตือนปิดการใช้เส้นทาง ( 07/10/2565 )
อ่านทั้งหมด
กำหนดประเภทของการตวจสอบภายใน ( 03/10/2565 )
อ่านทั้งหมด
มาตรฐานการควบคุมภายใน ( 03/10/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 30/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ( 26/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ( 20/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมัครใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูล์ ( 19/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( 09/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 08/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ( 01/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขรายงานของผู้สอบบัญชีในหัวข้อ ข้อมูลอื่น ของผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( 16/08/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศปิดให้บริการบ่อน้ำร้อนผาเสริฐ (ชั่วคราว) ( 13/08/2565 )
อ่านทั้งหมด
กิจกรรม อถล.รักษ์โลก ปรับปรุงภูมิทัศน์ ( 11/08/2565 )
อ่านทั้งหมด