ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งบทดลองเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 16/05/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 07/04/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 ( 31/03/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 23/03/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ตามมาตรา 72 ( 21/03/2566 )
อ่านทั้งหมด
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ปีการศึกษา 2566 ( 16/03/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ( 15/03/2566 )
อ่านทั้งหมด
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 10/03/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 08/03/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกอบต.รองนายกอบต. ประธานสภาอบต.รองประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. ฯ ( 24/02/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 21/02/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 02/02/2566 )
อ่านทั้งหมด
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลดอยฮาง ( 25/01/2566 )
อ่านทั้งหมด
แผนพัฒนาเทศบาลประจำปีพ.ศ.2566-2570 ( 23/01/2566 )
อ่านทั้งหมด
แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ( 12/01/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 05/01/2566 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 19/12/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ( 19/12/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 13/12/2565 )
อ่านทั้งหมด
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงราย(ปรับปรุงครั้งที่3) ( 30/11/2565 )
อ่านทั้งหมด