ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( 11/04/2567 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ( 25/03/2567 )
อ่านทั้งหมด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยฮาง สนับสนุนงบประมาณ "โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดบ้านโป่งน้ำร้อน ปี2567 ( 25/03/2567 )
อ่านทั้งหมด
การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 25/03/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 ( 25/03/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 มาตรา 72 ( 20/03/2567 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ( 12/03/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮางสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ( 12/03/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( 07/03/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2567 และสมัยแรกปี 2568 ( 04/03/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยะธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยะธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 08/02/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยะธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยะธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 08/02/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( 06/02/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ( 30/01/2567 )
อ่านทั้งหมด
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติเชิงกลยุทธแนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ( 30/01/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 29/01/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ( 29/01/2567 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 ( 25/01/2567 )
อ่านทั้งหมด
เทศบาลตำบลดอยฮางขอเชิญเที่ยวงานของดีตำบลดอยฮางประจำปี2567 ( 23/01/2567 )
อ่านทั้งหมด
เทศบาลตำบลดอยฮางขอเชิญทุกท่านตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ( 10/01/2567 )
อ่านทั้งหมด