ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 2564 สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ( 30/05/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮางเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 25/05/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ประจำปี 2565 ( 18/05/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโค้งสุดท้าย (29 เมษายน 2565) ( 28/04/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 07/04/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ( 28/03/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 08/03/2565 )
อ่านทั้งหมด
เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัยปีจำปี2565และสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี2566 ( 04/03/2565 )
อ่านทั้งหมด
เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังประชุม ( 04/03/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 25/02/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 25/02/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ โครงการการก่อสร้างถนนสายหลักตำบลดอยฮาง ( 22/02/2565 )
อ่านทั้งหมด
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (เพ่ิมเติม) ( 01/02/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ( 31/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ( 31/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเชียงรายเรื่องขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ( 20/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ( 20/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศกำหนดห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ( 20/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 18/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
รายงานผลสำรวจน้ำเสียในพื้นที่ประจำปี2564 ( 14/01/2565 )
อ่านทั้งหมด