ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดประเภทของการตวจสอบภายใน ( 03/10/2565 )
อ่านทั้งหมด
มาตรฐานการควบคุมภายใน ( 03/10/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 30/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ( 26/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ( 20/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมัครใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูล์ ( 19/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( 09/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 08/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ( 01/09/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขรายงานของผู้สอบบัญชีในหัวข้อ ข้อมูลอื่น ของผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( 16/08/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศปิดให้บริการบ่อน้ำร้อนผาเสริฐ (ชั่วคราว) ( 13/08/2565 )
อ่านทั้งหมด
กิจกรรม อถล.รักษ์โลก ปรับปรุงภูมิทัศน์ ( 11/08/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 10/08/2565 )
อ่านทั้งหมด
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ( 11/07/2565 )
อ่านทั้งหมด
กฏบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 11/07/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 11/07/2565 )
อ่านทั้งหมด
ขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมสมัครวิ่งสะสมระยะทาง ( 01/07/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ U2T FOR BCG ( 28/06/2565 )
อ่านทั้งหมด
รับสมัครบุคคลทั่้วไปเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( 27/06/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ( 06/06/2565 )
อ่านทั้งหมด