ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (เพ่ิมเติม) ( 01/02/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ( 31/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ( 31/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเชียงรายเรื่องขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ( 20/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ( 20/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศกำหนดห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ( 20/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 18/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
รายงานผลสำรวจน้ำเสียในพื้นที่ประจำปี2564 ( 14/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศคณะกรรมการการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย ( 04/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 2564 สมัยวิสามัญที่ 2 ( 27/12/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 08/12/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ( 30/11/2564 )
อ่านทั้งหมด
เรียกประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-พ.ศ.2564 ( 24/11/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮางเรื่องการเปิดบริการบ่อน้ำร้อน ( 12/11/2564 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 2564 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ( 12/11/2564 )
อ่านทั้งหมด
เรียกประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-พ.ศ.2564 ( 05/11/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2565 ( 02/11/2564 )
อ่านทั้งหมด
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 ( 02/11/2564 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 2564 สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ( 28/10/2564 )
อ่านทั้งหมด
การติดตามและประเมินผล สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ.2563และพ.ศ.2564) ( 26/10/2564 )
อ่านทั้งหมด