ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 2564 สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ( 28/10/2564 )
อ่านทั้งหมด
การติดตามและประเมินผล สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ.2563และพ.ศ.2564) ( 26/10/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( 18/10/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี2564 ( 05/10/2564 )
อ่านทั้งหมด
เรียกประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-พ.ศ.2564 ( 22/09/2564 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 2564 สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ( 17/09/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 06/09/2564 )
อ่านทั้งหมด
เรียกประชุมสภาฯ-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-พ.ศ.2564 ( 06/09/2564 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 2564 สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ( 27/08/2564 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 2564 สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ( 16/08/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 10/08/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 64 ( 03/08/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายฉบับที่ 65 ( 03/08/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ( 29/07/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ( 29/07/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 07/07/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ( 07/07/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 07/07/2564 )
อ่านทั้งหมด
นิยาม ผู้ป่วยโควิด-19 ( 25/06/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโค้งสุดท้าย (30 มิถุนายน 2564) ( 24/06/2564 )
อ่านทั้งหมด