ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 10/08/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 64 ( 03/08/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายฉบับที่ 65 ( 03/08/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ( 29/07/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ( 29/07/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 07/07/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ( 07/07/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 07/07/2564 )
อ่านทั้งหมด
นิยาม ผู้ป่วยโควิด-19 ( 25/06/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโค้งสุดท้าย (30 มิถุนายน 2564) ( 24/06/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 48/2564 ( 17/06/2564 )
อ่านทั้งหมด
ความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ( 15/06/2564 )
อ่านทั้งหมด
ความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย 10 Packages [ENG Ver.] ( 15/06/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 04/06/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ เขตปลอดบุหรี่จากเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 31/05/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮางเรื่องกำหนดเขตปลอดบุหรี่ ( 31/05/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเรื่องนโยบายตำบลดอยฮาง ปลอดบุหรี่ ( 31/05/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชุมทีมควบคุมโรค ต.ดอยฮาง ( 25/05/2564 )
อ่านทั้งหมด
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายก ( 25/05/2564 )
อ่านทั้งหมด
นายเอกภพ เพียรพิเศษ สส.จังหวัดเชียงรายเขต.1 เข้าเยี่ยมเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 21/05/2564 )
อ่านทั้งหมด