บุคลากร | กองช่าง

 • img

  นายวรพจน์ เดชะ

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : 0817966167 | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นาย ณัฐวิทย์ ทิพย์แก้ว

  ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาชำนาญการ

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  น.ส.กาญจนา เรือนปิน

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการช่าง

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นายอุดมศักดิ์ คีรีเทียมเมฆา

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  น.ส.จันทร์เพ็ญ สิงห์ขรชัยรัตน์

  ตำแหน่ง : คนงาน

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ