บุคลากร | กองการศึกษา

 • img

  นายธนวัฒน์ อรรถชัยพานิช

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  น.ส.สาริศา คำแผ่นชัย

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางสาวสาลินี เตมิยะ

  ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางสาวบุปผา ขันตรี

  ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางสาวสุขแก้ว คำตุ้ย

  ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางสาวราตรี สิงห์ชัย

  ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  น.ส.จันทนา สุคณาวงค์ษา

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  น.ส.อร แซ่วอ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  น.ส.แพรวพรรณ เรือนปิน

  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ


 • img

  นางสาวฟองคำ แซ่วอ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ | เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ | Email : ไม่ระบุ