ข้อมูลพื้นฐาน | ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปราชญ์ท้องถิ่นตำบลดอยฮาง)

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปราชญ์ท้องถิ่นตำบลดอยฮาง)

ข้อมูลฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น(ปราชญ์ท้องถิ่นตำบลดอยฮาง) กองการศึกษาเทสบาลตำบลดอยฮางได่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลในแต่ละสายอาชีพและแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอยฮางได้่ไว้ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยสามารถดาว์นโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ฐานข้อมูล