ข้อมูลพื้นฐาน | แบบฟอร์ม ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลดอยฮาง

แบบฟอร์ม

สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ได้จากลิงค์ด้านล่างเป็นแบบฟอร์ม PDF.

แบบร้องเรียนร้องทุกข์(โทรศัพท์)

แบบร้องเรียนร้องทุกข์(ตนเอง)

แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือ

บบคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มใบแจ้งการขุดดิน-ถมดิน

แบบฟอร์ม-หนังสือแสดงความยินยอมองเจ้าของที่ดิน

แบบฟอร์ม-หนังสือมอบอำนาจ-ขุดดิน-ถมดิน

แบบฟอร์ม-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม-ขุดดิน-ถมดิน

แบบคำร้องขอก่อสร้างอาคาร

แบบฟอร์มใบลา(เฉพาะเจ้าหน้าที่) โหลด

***สามารถกรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มและส่งมาที่

E-mail : doihang_new@hotmail.co.th หรือทางข้อความเฟสบุ๊กของเทศบาล

FB :  เทศบาลตำบลดอยฮาง ทต.

โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งกลับไปยังผู้ส่งข้อมูล