ข้อมูลพื้นฐาน | มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง Competency Inventory

นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)