ข้อมูลพื้นฐาน | มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง Competency Inventory

นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)