ข้อมูลพื้นฐาน | มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง Competency Inventory

นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ย