ข้อมูลพื้นฐาน | มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง Competency Inventory

นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)