ข้อมูลพื้นฐาน | มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง Competency Inventory

จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)