ข้อมูลพื้นฐาน | รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

ผลการรายงานประชุมแบ่งแยกตามการประชุม

สามารถติดต่อขอรับสำเนาประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ที่ส่วนสำนักปลัด ได้ทุกวันทำการตามระเบียบข้อมูลข่าวสาร