ข้อมูลพื้นฐาน | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยฮาง

โรคที่มากับหน้าร้อน

โรคที่มากับหน้าร้อน
โรคที่ระบาดในหน้าร้อนส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำที่เกิดจาการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน เช่น อาหารที่ปรุงดิบ ๆ สุก ๆ มีแมลงวันตอม อาหารค้างคืน ซึ่งโรคที่มักพบมีด้วยกันและต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 3 โรค ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค โรคไทฟอยด์ โรคไวรัสตับอักเสบ เอ โดยจะมีลักษณะคล้ายกัน จึงควรสังเกตอาการเพื่อหาวิธีดูแลและป้องกันให้ทันท่วงที

อหิวาตกโรค เป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันที่ที่มีอาการเกิดขึ้นทันทีทันใดที่ทำให้เกิด อาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำคราวละมาก ๆ โดยไม่มีปวดท้อง บางครั้งอาจมีอาเจียนด้วย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการขาดน้ำ ตาลึกโหล ริมฝีปากแห้ง ความดันโลหิตต่ำ ช็อก และเสียชีวิตได้
ไวรัสตับอักเสบ เอ โรคนี้ติดต่อในระบบทางเดินอาหาร โดยกินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น ผักสดที่ล้างไม่สะอาด ที่ปรุงไม่สุกดี โดยผู้ป่วยจะขับถ่ายเชื้อออกมากับอุจจาระ ซึ่งถ้าไม่ถ่ายในส้วม ไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะไปสัมผัส หรือปรุงอาหารก็จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างรวดเร็ว หลังได้รับเชื้อ อาการของโรคตับอักเสบจะคล้ายคลึงกัน โดยในระยะแรกประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บที่ใต้ชายโครงขวา จะมีปัสสาวะสีเข้มเหมือนสีชา บางคนอาจมีอุจจาระสีเหลืองซีดลง
ไทฟอยด์ เป็นอีกโรคหนึ่งที่ติดต่อในระบบทางเดินอาหาร เมื่อเชื้อเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร อาการระยะแรก (1-2 สัปดาห์ )มีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดเมื่อยร่างกาย หลังจากเกิดไข้แล้ว 7 วัน มีอาการท้องร่วง บางรายอาจจะมีผื่นขึ้นตามตัว บางรายอาจจะมีอาการแน่นท้อง เป็นโรคที่วินิจฉัยยาก
แนะวิธีป้องกัน 3 โรคที่มากับหน้าร้อน
1.การรักษาอนามัยที่ดี
2.ขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
3. ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับอาหาร
4. ควรเลือกรับประทานอาหารที่สุก สะอาด ไม่มีแมลงวันตอม
5. หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของเครื่องใช้กับผู้ป่วย