ข้อมูลพื้นฐาน | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยฮาง

ประชาสัมพันธ์ เดือน ก.พ.

ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลดอยฮาง
โดย งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยฮาง
๓๑๒ ม.๓ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๐๒๕๒๑  ๐๕๓-๖๐๒๕๒๒
ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
 
โรค ที่ควรเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  พบผู้ป่วยและบุคลากรป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ เอ  จำนวนมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากรที่อาจเกิดติดเชื้อและป่วยได้  โดยมีการแพร่กระจายเชื้อและติดต่อได้ดังนี้
๑.เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย สามารถแพร่เชื้อไปยังคนอื่นๆ โดยการพูด ไอจามรดกันหรือ ละออง น้ำมูกน้ำลายเข้าสู่ดวงตา จมูก ปากโดยเฉพาะหากอยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ ๑ เมตร จะมีโอกาสรับเชื้อมากขึ้น บางครั้งได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ 
๒.ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ ๑ วันก่อนมีอาการป่วยจนถึง ๗ วันหลังมีอาการป่วย ผู้ที่เสี่ยงป่วยรุนแรง
๑.หญิงมีครรภ์ ตั้งแต่ ๗ เดือน ขึ้นไป
๒.ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด หอบหืด หัวใจ โรคไต เบาหวาน โรคเลือด โรคมะเร็ง โรคเอดส์
๓.ผู้พิการทางสมอง
๔.คนอ้วนมาก(น้ำหนัก ๑๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป)
๕.เด็กเล็กอายุ ๖ เดือน – ๒ ปี
๖.ผู้สูงอายุ 
 
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
            วัคซีนป้องกันผลิตจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ตายแล้ว นำมาฉีดเพื่อกระตุ้นร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันการเจ็บป่วยจากเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ที่แพร่ติดต่อจากคนสู่คน ภูมิคุ้มกัน จะเกิดขึ้นภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากที่รับวัคซีนและป้องกันได้นานา๑ ปี อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วก็ยังอาจป่วยเป็นโรคนี้ได้ แต่จะมีอาการเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน ดังนั้น โรงพยาบาลวิภาวดีมีคำแนะนำให้ทุกท่านทราบดังนี้
- เน้นการทำความสะอาดมือด้วย ใช้แอลกอฮอล์ หรือ ใช้น้ำและสบู่  จัดเตรียมแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆเพื่อสะดวกในการทำความสะอาดมือ
- สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องให้การดูแลผู้ป่วย
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสอวัยวะบนใบหน้า เช่น การขยี้ตา แคะขี้มูก ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮออล์ก่อน
- ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เสมอ เช่น ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ
- รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี