ข้อมูลพื้นฐาน | การจัดการองค์ความรู้ KM หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งความรู้

ระบบหนังสืออิเล้กทรนิกซ์ เพื่อกระจายความรู้

เทศบาลตำบลดอยฮาง  ได้จัดทำระบบเชื่อมต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกซ์ ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งกระจาย เผยแพร่ความรู้ให้กับ บุคคล ที่สนใจ และเป็นการส่งเสริมนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถเข้าถึงระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกซ์ตามลิงค์ด้านล้างนี้
 

โดยจะประกอบด้วย ข้อมูลด้าน ระเบียบ กฏหมายองค์กรระหว่างประเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet