ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ( 09/11/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 05/11/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 09/10/2563 )
อ่านทั้งหมด
เทศบาลตำบลดอยฮาง เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2563 ( 08/10/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเรื่องเจตนารมณ์ "ลดใช้ถุงพลาสติกและงดกล่องโฟม ( 01/10/2563 )
อ่านทั้งหมด
แจ้งประชาสัมพันธ์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ( 22/09/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 ( 02/09/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ( 31/08/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 07/08/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ( 07/08/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมดครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ( 04/08/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศ เทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ( 21/07/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 08/07/2563 )
อ่านทั้งหมด
คณะกรรมการศุนย์ดำรงธรรมตำบลดอยฮาง ( 02/07/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลดอยฮางประจำปีพ.ศ.2564 ( 02/07/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 30/06/2563 )
อ่านทั้งหมด
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี2563 ( 19/06/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 04/06/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ( 27/05/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอยฮาง ( 21/05/2563 )
อ่านทั้งหมด