ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ( 18/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
รายงานผลสำรวจน้ำเสียในพื้นที่ประจำปี2564 ( 14/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์โควิด ( 12/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศคณะกรรมการการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย ( 04/01/2565 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 2564 สมัยวิสามัญที่ 2 ( 27/12/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ โครงการหนูน้อย รักผักสวนครัว ( 16/12/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 08/12/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์โควิต โอไมครอน ( 06/12/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ( 30/11/2564 )
อ่านทั้งหมด
เรียกประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-พ.ศ.2564 ( 24/11/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮางเรื่องการเปิดบริการบ่อน้ำร้อน ( 12/11/2564 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 2564 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ( 12/11/2564 )
อ่านทั้งหมด
เรียกประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-พ.ศ.2564 ( 05/11/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2565 ( 02/11/2564 )
อ่านทั้งหมด
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 ( 02/11/2564 )
อ่านทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 2564 สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ( 28/10/2564 )
อ่านทั้งหมด
การติดตามและประเมินผล สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ.2563และพ.ศ.2564) ( 26/10/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์วิธีการลดการปล่อยก๊าซของเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 21/10/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( 18/10/2564 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี2564 ( 05/10/2564 )
อ่านทั้งหมด