ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งหยุดให้บริการบ่อน้ำพุร้อนบ้านผาเสริฐชั่วคราว ( 23/03/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ( 19/03/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยฮาง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( 19/03/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ( 19/03/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ( 19/03/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 19/03/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๔ ( 19/03/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน ก.พ.2563 ( 16/03/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563 ( 28/02/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ( 27/02/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ( 21/02/2563 )
อ่านทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลดอยฮาง ( 31/01/2563 )
อ่านทั้งหมด