ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 แสดง
รายงานงบสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 แสดง
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 ก.ย. 2561 แสดง
รายงานงบเงินรับ-จ่ายตามปีงบประมาณ 2561 แสดง
แจ้งเตือนเฝ้าระวังสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนตกหนัก ดินถล่ม พายุลูกเห็บ แสดง

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) แสดง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) แสดง
เวทีประชาคมเคลื่อนที่ประจำปี 2561 แสดง
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายหลัก สายทางบ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอยฮาง แสดง
ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยแยกเข้าบ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง แสดง

  สถานที่สำคัญ

  กิจกรรม

  • ร่วมแรงฝ่ายปกครองตำบลดอยฮางและเทศบาลตำบลดอยฮาง จัดเก็บขยะสองข้างทาง เมื่อ : 07/12/2561
  • เวทีประชาคมเคลื่อนที่ประจำปี 2561 เมื่อ : 28/03/2561
  • ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อ : 28/07/2560
  • โครงการอบรมให้ความรู้ แก่กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ตำบลดอยฮาง เรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เมื่อ : 27/07/2560
  • โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีเทศบาลตำบลดอยฮาง กิจกรรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยฮาง เมื่อ : 17/07/2560

  สินค้าชุมชน

  กระทู้ขุนไพร

   มาแลกเปลี่ยนเว็ปกีฬากันครับ  
 เมื่อ : 02/11/2561 โดย : noom
   การสอบงบ 2560  
 เมื่อ : 02/08/2560 โดย : ราษฎร
   ไม่มีรถขยะเข้ามาเก็บขยะ  
 เมื่อ : 06/06/2560 โดย : ์์Nattawan
   เครื่องพิมพ์เช็ค  
 เมื่อ : 27/04/2559 โดย : ชื่นกมล
   ลองหรือยังเอ่ย VOR…  
 เมื่อ : 04/08/2558 โดย : VOR_Chat
   ขอทางเทศบาลช่วยตรวจสอบการเผาถ่านในชุมชน  
 เมื่อ : 08/06/2558 โดย : ชาวบ้านตาดำดำ
   อยากทราบผลการเลือกตั้ง นายกและ…  
 เมื่อ : 02/12/2556 โดย : 25798368772